NOWE ŻYCIE

Nowe Życie

 

Spektakl profilaktyczny NOWE ŻYCIE – połączony z warsztatem dla Młodzieży

Jest to obecnie jedyny program w kraju , który dotyczy przede wszystkim wykluczenia społecznego – a przez to konsekwencji takiego wykluczenia, czyli powodzenia metod działania grup zorganizowanych – jak m.in. sekty.
W tym programie wykluczenie jest podwójne – najpierw bohaterka jest osobą odrzuconą z powodu swojej postawy i zamknięcia związanego z patologiczną sytuacją w domu – później z powodu ciąży w wieku nastoletnim.
Jednocześnie program ten jest oparty na faktach. Zwłaszcza ten element wstrząsa młodzieżą, której przyszło żyć w czasach zdominowanych przez „znieczulicę”.

Przedstawienie NOWE ŻYCIE ma na celu naświetlenie młodzieży dorastającej w XXI wieku metod działania grup  zorganizowanych, takich jak: sekty, dealerzy narkotyków.
Poruszone tematy : to przemoc i patologie w rodzinie a także przemoc ogólnie pojęta; wyobcowanie w środowisku oraz skutki; używki : alkohol, dopalacze, nikotyna…
Poprzez ukazanie historii – trudnej do uwierzenia  – a opartej na faktach – chcemy przestrzec przed zagrożeniami codzienności.
Przedstawienie polecamy szczególnie w okresie przedwakacyjnym – gdyż główna akcja dramatu rozgrywa się właśnie w wakacje.
Przedstawienie o charakterze profilaktycznym przeznaczone jest
dla Gimnazjalistów, dla Młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
dla Rodziców – przy okazji wywiadówek.
Zapraszamy na spotkania z nami Grono Pedagogiczne .