ADAM MICKIEWICZ – CZŁOWIEK

ADAM MICKIEWICZ – CZŁOWIEK

KIM BYŁ DLA ÓWCZESNYCH , KIM JEST DLA NAS DZIŚ ?

SCENARIUSZ I REŻYSERIA   JAN KORWIN – KOCHANOWSKI

Absolutny Geniusz? Najwybitniejszy polski poeta po Janie Kochanowskim?

Czy zarozumiały kabotyn? Moralna i etyczna wyrocznia? Czy twórca nie liczący się z losem i uczuciami innych? Romantyczny boski kochanek? A może Don Juan i bawidamek? Rewolucyjny socjalista i gorący patriota? Czy konfident i zdrajca? Wzorowy mąż i ojciec? Czy rodzinny tyran? Polak, Litwin czy Żyd?

 

Znakomici aktorzy : Jan Korwin – Kochanowski i Maciej Luśnia w prostej rozmowie udzielają odpowiedzi na powyższe pytania. Nie unikają trudnych tematów. Korzystając z dostępnych dziś faktów obalają mity. Ukazują człowieka uwikłanego w bieg historii i pełnego sprzeczności, którego duch i świadomość rozdarte były pomiędzy powinnościami Wieszcza Narodu a chorobliwą ambicją podsycaną przez pochlebców i mistyków pokroju Towiańskiego. Podczas tej niezwykłej lekcji słuchacze – widzowie sami mogą dokonać weryfikacji swoich poglądów i ocenić Pana Adama. Mamy nadzieję, że jednym z wniosków będzie ten, że geniuszowi tej miary co Mickiewicz nie było łatwo i prosto przejść przez życie, a jednak żaden cień nie przysłoni blasku i piękna jego poezji.

W programie zostały wykorzystane utwory: Pan Tadeusz – Inwokacja, Epilog,KoncertWojskiego; Sonety Odeskie i Krymskie – Stepy akermańskie, Burza, Mówię z sobą… ,Patrzysz mi w oczy…, Luba! Ja wzdycham, Pożegnanie, Danaidy; Reduta Ordona (fragmenty); Przyjaciele; Dziady cz.IV – Kobieto! Puchu Marny!; Żona uparta; Pani Twardowska; a także dokumenty, listy, etc.
Muzyka z epoki ( m. in. Chopin )

Przedstawienie przeznaczone jest dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych.
Jest także doskonałym programem na wieczory poetyckie dla dorosłego widza.

2for1_cover