DESZCZE

DESZCZE

JESZCZE POLSKA …
ZE SPUSZCZONĄ GŁOWĄ …
Z PODNIESIONYM CZOŁEM …

W maju 2010 roku minęło 65 lat od zakończenia II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Nasza literatura, w tym poezja, zawsze i w szczególny sposób, nierozerwalnie związana była z historią narodu i państwa.
Pragniemy w sposób kompleksowy przedstawić ten tragiczny okres naszych dziejów; zasadniczy materiał ujęty został jednak w ramy: od schyłku II Rzeczpospolitej do początku tzw. komunizmu.
Usłyszycie Państwo strofy Tuwima, Broniewskiego, Gałczyńskiego, Baczyńskiego, Miłosza, papieża Jana Pawła II i wielu, wielu innych. Będą też fragmenty przemówień polityków; zacytujemy dokumenty, treści plakatów i obwieszczeń oraz fragmenty pieśni i piosenek.

W programie przedstawimy m. in. :

Wrzesień 1939 – heroizm daremny
Walkę żołnierzy podziemia – konspiracja,  partyzantka
Głosy wywożonych do łagrów sowieckich i więźniów reżimu hitlerowskiego
Polskie siły zbrojne na zachodzie
Armię Andersa, I Dywizję Kościuszkowską
Holokaust, powstanie w Getcie
Powstanie Warszawskie
Wyzwolenie – czas powrotów
Trud odbudowy – wielkie nadzieje z cieniem Stalina w tle …

Rolę przewodnika przyjął na siebie
JAN KORWIN KOCHANOWSKI
Partneruje mu
KATARZYNA NOWAK
Przy klawiaturze
MONIKA BYLICA / JAROSŁAW OLSZEWSKI